צפו במוצרים ושרותים

SSD_Premium

5GB SSD RAID Storage
200GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$14.98 USD חודשי (דומיין בחינם)
$77.88 USD חצי שנתי (דומיין בחינם)
$143.76 USD שנתי (דומיין בחינם)
$239.52 USD דו- שנתי (דומיין בחינם)

SSD_Premium - DA

5GB SSD RAID Storage
200GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$14.98 USD חודשי (דומיין בחינם)
$77.88 USD חצי שנתי (דומיין בחינם)
$143.76 USD שנתי (דומיין בחינם)
$239.52 USD דו- שנתי (דומיין בחינם)

SSD_Professional

20GB SSD RAID Storage
300GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$19.98 USD חודשי (דומיין בחינם)
$101.88 USD חצי שנתי (דומיין בחינם)
$191.76 USD שנתי (דומיין בחינם)
$335.52 USD דו- שנתי (דומיין בחינם)

SSD_Professional - DA

20GB SSD RAID Storage
300GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$19.98 USD חודשי (דומיין בחינם)
$101.88 USD חצי שנתי (דומיין בחינם)
$191.76 USD שנתי (דומיין בחינם)
$335.52 USD דו- שנתי (דומיין בחינם)

SSD_Executive

40GB SSD RAID Storage
400GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$24.98 USD חודשי (דומיין בחינם)
$137.88 USD חצי שנתי (דומיין בחינם)
$251.76 USD שנתי (דומיין בחינם)
$455.52 USD דו- שנתי (דומיין בחינם)

SSD_Executive - DA

40GB SSD RAID Storage
400GB Bandwidth
Unlimited Websites
1 Free Domain Name
24/7 Tech Support

Pricing

$24.98 USD חודשי (דומיין בחינם)
$137.88 USD חצי שנתי (דומיין בחינם)
$251.76 USD שנתי (דומיין בחינם)
$455.52 USD דו- שנתי (דומיין בחינם)